Zemědělství Plzeňsko
Bílovská zemědělská a.s.

 
 
 
 
 
 

Bílovská zemědělská a.s.

IČ: 64356370


 
Bílovská zemědělská a.s. byla zapsaná dne 24.ledna 1996 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni odddíl B, vložka 1108. Dále byla zapsaná do Evidence zemědělského podnikatele Městským úřadem v Kralovicích pod č.j. ŽÚ/1977/04 dne 16.6.2004.
Bankovní spojení: 806 376 0257/0100, Komerční banka.

Jsme zemědělskou společností, která se nachází v okrese Plzeň-sever. Zabýváme se živočišnou a rostlinou výrobou.

Hospodaříme na celkové výměře 1600 ha a to v katastrálních území Bílov v Čechách, Bukovina u Mladotic, Kralovice u Rakovníka, Mladotice, Potvorov, Sedlec u Kralovic, Řemešín, Trojany u Mladotic, Podbořánky a Žďár u Rakovníka.