• Živočišná výroba

    pro nás znamená rozsáhlé pastviny našich stád

    Chov Holštýnského skotu
  • Rostlinná výroba

    pro nás znamená hospodaření na 1600 hektarech

    Pěstování obilí

BÍLOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.

Jsme zemědělskou společností, která se nachází v okrese Plzeň-sever. Zabýváme se živočišnou a rostlinou výrobou. Hospodaříme na celkové výměře 1600 ha a to v katastrálních území Bílov v Čechách, Bukovina u Mladotic, Kralovice u Rakovníka, Mladotice, Potvorov, Sedlec u Kralovic, Řemešín, Trojany u Mladotic, Podbořánky a Žďár u Rakovníka.

NAŠE ČINNOST

Živočišná výroba

Chov mléčného holštýnského skotu a pastva krav bez tržní produkce mléka

Zivocisna vyroba

Rostlinná výroba

Našimi plodinami jsou pšenice, ozimý ječmen, žito, oves, kukuřice, hrách, vojtěška a řepka

Rostlinna vyroba

Doplňkové služby

Vakování kukuřice
Sezónní prodej vánočních stromků

Vakovani kukurice

Pokud máte o některou z našich služeb zájem, kontaktujte nás

PROJEKTY EU

Využití odpadního tepla z bioplynové stanice Bílov u Kralovic | Modernizace technologického vybavení

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo vyvedení odpadního tepla z bioplynové stanice a změna systému vytápění v napojovaných objektech. K vytápění je využívána odpadní energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Teplovodní rozvody jsou realizovány v délce 1680 m. V rámci projektu je na teplovod napojeno 23 objektů

Projekt EU
Projekt evropské unie
Chov skotu
ZDE HOSPODAŘÍME – Rakovnická pahorkatina

Rakovnickou pahorkatinu charakterizuje zemědělský ráz a minimální stupeň urbanizace; jediným větším městem celku je Rakovník na samém východním okraji. Z dalších menších sídel stojí za zmínku Jesenice, Kryry, Lubenec, Žihle a Manětín. Převážná část Rakovnické pahorkatiny náleží k povodí řeky Berounky – nejvýznamnější toky zde představují její levé přítoky Střela a Rakovnický potok, severní okraj území (Kryrská pahorkatina) odvodňuje říčka Blšanka do Ohře.

Z NAŠEHO FACEBOOKU

HOLŠTÝNSKÝ SKOT

je nejrozšířenějším plemenem skotu na světě. Jedná se o vysoce prošlechtěné kulturní plemeno, které má nejvyšší mléčnou užitkovost na světě. A právě tyto kravičky najdete i u nás.

Chov mléčného skotu

POZNÁTE PLODINY?

V rostlinné výrobě se Bílovská zemědělská zaměřuje na několik plodin – ječmen, pšenice, žito, oves, kukuřice, hrách a vojtěška. Poznáte, kde na obrázku je oves?

Našimi plodinami jsou pšenice, ozimý ječmen, žito, oves, kukuřice, hrách, vojtěška a řepka

VOJTĚŠKA

Využívá se u nás hlavně jako zdroj rostlinných bílkovin při krmení zemědělských zvířat. Nabízí velké množství živin, stavebních látek a energie. Je vhodná i pro rostoucí zvířata a kojící samice.

KONTAKTY

Bílovská zemědělská a.s.

331 41 Potvorov 50
okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Telelefon: +420 373 395 226
E-mail: bilovska.zemedelska@seznam.cz

IČ: 64356370
Bankovní spojení: 806 376 0257/0100 KB

Bílovská zemědělská a.s. byla zapsaná dne 24.ledna 1996 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni odddíl B, vložka 1108. Dále byla zapsaná do Evidence zemědělského podnikatele Městským úřadem v Kralovicích pod č.j. ŽÚ/1977/04 dne 16.6.2004.

1 + 6 = ?

Ing. Pavel Janský
předseda představenstva
tel.: 373 395 226
Libuše Nezbedová
sekretariát
tel.: 373 395 226, 723 668 784
e-mail: l.nezbedova@bilovska.cz

Ing. Lucie Frank Kristová
místopředsedkyně představenstva
referent pozemků
tel.: 606 646 053
e-mail: l.frank@bilovska.cz
Ing. Petr Chmelíř
předseda dozorčí rady
e-mail: chmelir@tzbplzen.cz
Miroslav Ivánek
agronom
tel.: 724 506 593
e-mail: m.ivanek@bilovska.cz
Tomáš Krofta
zootechnik
tel.: 728 838 131
e-mail: t.krofta@bilovska.cz

Ing. Zdeněk Hubka
provozní technik ŽV
tel.: 602 642 562
e-mail: z.hubka@bilovska.cz

Petr Zeman
provozní technik RV – mechanizátor
tel. 604 896 376
emal: p.zeman@bilovska.cz
Marcela Smolová
hlavní účetní
tel.: 607 014 450
e-mail: m.smolova@bilovska.cz
Irena Kutějová
mzdová účtárna
tel.: 373 395 226
e-mail: i.kutejova@bilovska.cz