Zemědělství Plzeňsko
Bílovská zemědělská a.s.

 
 
 
 
 
 

Bílovská zemědělská a.s.


 
Bílovská zemědělská a.s. byla zapsaná dne 24.ledna 1996 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni odddíl B, vložka 1108. Dále byla zapsaná do Evidence zemědělského podnikatele Městským úřadem v Kralovicích pod č.j. ŽÚ/1977/04 dne 16.6.2004.

Jsme zemědělskou společností, která se nachází v okrese Plzeň-sever. Zabýváme se rostlinnou výrobou, živočišnou výrobou.