Našimi plodinami jsou pšenice, ozimý ječmen, žito, oves, kukuřice, hrách, vojtěška a řepka