Výroční zpráva Bílovské zemědělské a.s. za ork 2019[109500]